xdrn.net
当前位置:首页 >> 恶字开头的四字成语 >>

恶字开头的四字成语

恶字开头的四字成语 :恶贯满盈、恶意中伤、恶性循环、恶语相加、恶尘无染、恶衣薄食、恶语伤人、恶不去善、恶直丑正、恶淫为首、恶衣恶食、恶居下流、恶声恶气、恶迹昭著、恶言詈辞、恶醉强酒、恶贯久盈、恶有恶报、恶积祸盈、恶贯祸盈、恶稔贯盈、恶湿居下、恶籍盈指、恶紫夺朱、恶恶从短、恶叉白赖、恶言恶语、恶稔罪盈

敝绨恶粟 不恶而严 不念旧恶 恶锄奸 恶锄奸 长恶不悛 长恶靡悛 惩恶劝善 丑类恶物 除恶务本 除恶务尽 除邪惩恶 从恶如崩 从恶若崩 从恶是崩 从善如登,从恶如崩 粗衣恶食 党恶佑奸 毒泷恶雾 杜耳恶闻 恶不去善 恶叉白赖 恶尘无染 恶恶从短

恶叉白赖恶尘无染恶贯祸盈恶贯久盈恶贯满盈恶贯已盈恶虎不食子恶积祸盈恶籍盈指恶迹昭着恶迹昭著恶龙不斗地头蛇恶梦初醒恶人先告状恶人自有恶人磨恶稔贯盈恶稔祸盈恶稔罪盈恶声恶气恶事传千里恶事行千里恶性循环恶言不入于耳恶言恶语恶言厉色恶言詈辞恶言泼语恶衣薄食恶衣粗食恶衣恶食恶衣菲食恶衣粝食恶衣蔬食恶意中伤恶盈衅满恶有恶报恶语伤人恶语相加恶语中伤恶直丑正恶作剧恶不去善恶居下流恶湿居下恶恶从短恶欲其死而受欲其生恶紫夺朱恶醉强酒

无恶不作

罪大恶极 穷凶极恶 恶贯满淫 罪恶滔天

恶语伤人

恶贯满盈,恶语伤人,

成语恶什么什么什么四个字 :恶贯满盈、恶性循环、恶意中伤、恶语相加、恶衣薄食、恶语伤人、恶尘无染、恶直丑正、恶不去善、恶居下流、恶淫为首、恶衣恶食、恶言詈辞、恶声恶气、恶醉强酒、恶湿居下、恶贯久盈、恶有恶报、

为非作恶:【基本解释】:见“为非作歹”.为非作歹:【基本解释】:做种种坏事.【拼音读法】:wéi fēi zuò dǎi 【使用举例】:武警战士决不会放过这~的杀人犯.【近义词组】:为所欲为、为鬼为蜮 【反义词组】:安分守己、循规蹈矩 【使用方法】:联合式;作谓语、定语;含贬义 【成语出处】:清曹雪芹《红楼梦》第五十七回:“我说的是好话,不过叫你心里留神,并没叫你去为非作歹.”

第四个字是恶的成语彰善瘅恶穷凶极恶欺善怕恶以恶报恶文奸济恶穷奸极恶

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xdrn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com